Nhếch nhác chợ tạm Nghi Xuân

Những năm gần đây, trên địa bàn huyện Nghi Xuân xuất hiện rất nhiều chợ tạm (chợ cóc, chợ tự phát). Dù rằng, chợ tạm mọc lên là điều kiện thuận lợi, góp phần đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa cho nhân dân trong vùng. Thế nhưng, đi liền với nó là những hệ lụy, bất cập cần được giải quyết.

TOP