Các Sở - Ban - Ngành

Hải quan Hà Tĩnh: Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước

Tính đến đầu tháng 12-2014, số thu của Cục Hải quan Hà Tĩnh đạt hơn 6.000 tỷ đồng, đạt 572% so với chỉ tiêu được giao ban đầu (1.050 tỷ đồng), đạt 187,7% so với chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao (3.200 tỷ đồng)… Số thu chủ yếu của đơn vị là từ Dự án Formosa đang trong giai đoạn NK các loại máy móc thiết bị với khối lượng lớn. Và kết quả này cũng đã phản ánh sự tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của Hải quan Hà Tĩnh.

hh
Hoạt động nghiệp vụ tại Đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cầu Treo- Cục Hải quan Hà Tĩnh. Ảnh: T.TRANG

Tích cực tạo thuận lợi

Đã nhiều năm liền Cục Hải quan Hà Tĩnh vượt chỉ tiêu thu NSNN, nhưng năm 2014 là một năm đột phá trong công tác của đơn vị, bởi từ ngày 12-8 Cục Hải quan Hà Tĩnh đã hoàn thành chỉ tiêu thu, và đến đều tháng 12 đã đạt 572% so với chỉ tiêu được giao ban đầu. Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm 2014, cục Hải quan Hà Tĩnh đã xây dựng, triển khai kế hoạch và thực hiện đồng bộ các giải pháp thu, trong đó đặc biệt đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho DN.

Ông Lương Trường Thọ- Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết, nhằm tạo điều kiện cho DN, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã tích cực thực hiện ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách với Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại, giúp DN có thể thực hiện ngay nghĩa vụ thuế với Nhà nước, qua đó làm căn cứ để cơ quan Hải quan thông quan nhanh chóng hàng hóa cho DN.

Cục cũng đã thường xuyên rà soát, tổng hợp vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định về thủ tục và thuế hải quan; các quy định về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế.

Với những việc làm cụ thể, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã góp phần đơn giản hóa hồ sơ hải quan, giảm bớt giấy tờ không cần thiết; giảm thiểu tối đa, đơn giản hóa các hình thức trình, nộp chứng từ. Nhiều chứng từ trước đây phải nộp, trình bản chính, nay được trình hoặc nộp bản sao hay bản photocopy…

Theo phản hồi của một số DN, hoạt động XNK trên địa bàn đã thường xuyên nhận được sự quan tâm, chủ động của cơ quan Hải quan trong việc hướng dẫn, hỗ trợ… và tăng cường đối thoại. Tính khả thi của quy định về TTHC cũng thường xuyên xem xét, đánh giá, theo dõi, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện. “Qua những cuộc đối thoại DN – hải quan được tổ chức hàng năm, nhất là tại Chi cục Hải quan Vũng Áng và cửa khẩu Cầu Treo – những nơi có nhiều DN hoạt động XNK. Vì vậy, mọi vướng mắc, khó khăn của DN đã được giải quyết kịp thời, thỏa đáng.

Trong năm 2014, với việc triển khai toàn diện Hệ thống thông quan tự động(VNACCS/VCIS) trong toàn ngành Hải quan, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã chủ động chuẩn bị mọi điều kiện để tiếp nhận hệ thống này. Theo đó, tổ chuyên gia được thành lập và đào tạo; tổ chức các lớp tập huấn, cấp chứng chỉ khai báo cho DN… Đội ngũ cán bộ, công chức Hải quan tỉnh không chỉ tiếp nhận và vận hành hệ thống một cách thuận lợi, thông suốt mà DN cũng chủ động chuyển đổi sang hệ thống mới. Chỉ sau 5 tháng thực hiện, đến nay, tại Cục Hải quan Hà Tĩnh, 97% số lượng DN mở tờ khai hải quan thông qua Hệ thống VNACCS/VCIS với số lượng trên 98%. Ngoài ra, Cục Hải quan tỉnh cũng đã xây dựng, trang bị đầy đủ hệ thống mạng LAN, WAN tương đối ổn định cho các đơn vị thuộc và trực thuộc; áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản NET OFFICE và triển khai các thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 trên phạm vi toàn Cục.

Không chỉ có thế, Cục Hải quan Hà Tĩnh còn nghiên cứu, đề xuất Tổng cục Hải quan mô hình và phương án tổ chức, kiện toàn bộ máy tổ chức hành chính, xây dựng khung vị trí việc làm trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Cục không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc cải cách, hiện đại hóa hải quan.

Năm 2015, Cục Hải quan Hà Tĩnh được Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu NSNN là 5.400 tỷ đồng, tăng hơn 43% so với chỉ tiêu thu phấn đấu giao thêm của năm 2014 (3.200 tỷ đồng)

Những nỗ lực tạo thuận lợi, cải cách thủ tục hành chính của Cục đã mang lại kết quả khả quan, trong đó minh chứng cho thấy, báo cáo của Thanh tra Bộ Tài chính đã ghi nhận, trong năm 2013 và 2014 Cục Hải quan Hà Tĩnh không phát sinh trường hợp công dân đến khiếu nại, tố cáo hoặc phản ánh kiến nghị. Có được ghi nhận này là bởi, các đơn vị trong Cục đã thành lập các tổ tư vấn để kịp thời giải đáp các vướng mắc về trình tự thủ tục hải quan và triển khai thường xuyên các buổi đối thoại để kịp thời giải quyết các vướng mắc, không gây khó khăn, phiền hà cho DN.Có thể thấy, việc đơn giản hóa thủ tục hải quan tại Cục Hải quan Hà Tĩnh là cơ sở vững chắc, là điều kiện “cần” để giảm thời gian thông quan hàng hóa theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và để hoạt động XNK trên địa bàn Hà Tĩnh, nhất là tại Khu kinh tế Vũng Áng, Cầu Treo luôn được thuận lợi, nhanh chóng, chính xác…

Nỗ lực giảm và xóa nợ đọng

Bên cạnh việc tạo thuận lợi tối đa cho DN, trong công tác quản lý, việc quản lý nợ luôn được lãnh đạo Cục quan tâm, chỉ đạo sát sao. Trong năm 2014, Cục đã rà soát, theo dõi kết hợp công tác giải quyết thủ tục hải quan với động viên, thuyết phục, đôn đốc, nhắc nhở DN thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, không để phát sinh các khoản nợ xấu, khó đòi. Chính vì vậy mà từ năm 2007 đến nay, tại Cục Hải quan Hà Tĩnh không phát sinh nợ đọng.

Đặc biệt, Cục đã hoàn thiện hồ sơ xóa nợ đối với 4 DN, công ty thuộc diện nợ xấu khó đòi tồn đọng hơn 10 năm nay và đã thực hiện xóa nợ thành công đối với 6 DN này. Đây có thể coi là một kỳ tích bởi những trường hợp được xóa nợ này có những DN đã giải thể từ trước năm 2000, có những DN đã cổ phần hóa nhưng chứng từ và hồ sơ đều thất lạc.

Ông Lê Văn Hạnh- Phó Trưởng Phòng nghiệp vụ (Cục Hải quan Hà Tĩnh) cho biết, để làm được điều này, ngay từ khi Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế và Thông tư 179/2013/TT-BTC hướng dẫn về việc xóa nợ thuế có hiệu lực Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã trình hồ sơ lên Tổng cục Hải quan từ cuối tháng 2-2014, tích cực bám sát tiến độ xử lý để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định. Bên cạnh đó, đoàn công tác của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp làm việc với Phòng Quản lý nợ – Cục thuế XNK (Tổng cục Hải quan) để giải trình hồ sơ cụ thể của Công ty, do nợ thuế phát sinh đã quá lâu (từ trước năm 2000).

Như vậy, từ đầu năm đến nay số DN nợ thuế được xóa nợ tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh là 4 DN, với tổng số tiền được xóa hơn 37 tỷ đồng (giảm 54% tỷ trọng nợ theo dõi tại Cục Hải quan Hà Tĩnh). Không dừng lại ở đây, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để hoàn thiện hồ sơ xóa nợ đối với các đối tượng còn lại được xem xét xóa.

Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại là một trong những biện pháp để Hải quan Hà Tĩnh thực hiện để tăng thu. Công tác này đã được Hải quan Hà Tĩnh triển khai tốt, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, phòng chống ma túy… trong địa bàn hải quan cơ bản được kiểm soát, không để xảy ra các điểm nóng về buôn lậu trên địa bàn. Tính đến thời điểm hiện nay, Tính đến thời điểm 25-11-2014, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ và xử lý 511 vụ, xử phạt 1,66 tỷ đồng, trị giá hàng tịch thu 241,5 triệu đồng, trong đó bắt giữ :17 vụ hàng vô chủ, 482 vụ vi phạm ma túy, 11 vụ ma túy, 1 vụ pháo nổ.
Thu Trang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP