Trong nước

Thanh tra Chính phủ "vén màn bí mật" ở Đại học TDTT Bắc Ninh

Ngày 18/3/2013, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận số 565/KL-TTCP, kết luận các nội dung tố cáo ông Nguyễn Đại Dương, Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh với nội dung khẳng định nhiều điểm đơn tố cáo nêu sai sự thật và thiếu căn cứ.

>> Lật tẩy nhiều mánh khóe rút tiền tại Đại học TDTT Bắc Ninh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/5/2012, về việc giao Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng chức danh giáo sư (HĐCDGS) Nhà nước tiến hành thanh tra nội dung tố cáo về các vi phạm trong quá trình làm hồ sơ ứng viên chức danh Giáo sư của ông Nguyễn Đại Dương, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh (TDTTBN). Tổng Thanh tra Chính phủ đã thành lập Đoàn thanh tra theo quyết định số 2004/QĐ-TTCP ngày 16/8/2012 để thanh tra, xác minh các nội dung trong đơn tố cáo.

Xét báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra ngày 30/10/2012, ngày 18/3/2013, Phó Tổng thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh đã ký ban hành Kết luận số 565/KL-TTCP, kết luận các nội dung tố cáo ông Nguyễn Đại Dương, Hiệu trưởng Trường Đại học TDTTBN với những nội dung cơ bản như sau:


Về các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, kết luận thanh tra nêu: “Căn cứ báo cáo của nhà trường, tài liệu thu thập được và kết quả làm việc với các tập thể, cá nhân có liên quan xác định ông Nguyễn Đại Dương làm chủ nhiệm 6 đề tài nghiên cứu khoa học (phụ lục số 05). Đơn tố cáo nêu ông Dương không làm chủ nhiệm 6 đề tài này là tố cáo sai.


Đề tài “Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập thực hành môn cử tạ cho sinh viên trường Đại học TDTT1” là đề tài cấp cơ sở (bao gồm đề tài cấp trường và bộ môn” nhưng trong bản Đăng ký xét tiêu chuẩn công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư của ông Nguyễn Đại Dương được tổ giúp việc ghi là đề tài cấp “Trường” là không đúng. Đơn tố cáo nêu nội dung này là đúng. Tuy nhiên, việc kê khai này không làm sai lệch kết quả điểm công trình quy đổi của đề tài này.


Trong hồ sơ ứng viên chức danh Giáo sư của ông Nguyễn Đại Dương có 16 văn bản do các ông Trần Đức Dũng, Lưu Quang Hiệp, Phạm Đình Bẩm và Vũ Thủy Chung ký để hoàn thiện hồ sơ cho ông Dương; việc làm trên đã vi phạm những quy định về soạn thảo, duyệt bản thảo, kiểm tra văn bản trước khi ký ban hành và quản lý văn bản đi theo quy định tại các Nghị định số 142-CP ngày 28/9/1963 và số 110/2004/NĐ-CP ngày 8/4/2004. Việc làm sai trên HĐCDGS Nhà nước chưa biết khi công nhận chức danh giáo sư cho ông Dương. Ông Nguyễn Đại Dương không làm các văn bản trên nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về sự không chuẩn xác của 16 văn bản có trong hồ sơ ứng viên chức danh giáo sư của mình theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009. Đơn tố cáo nêu ông Dương làm giả 16 văn bản nêu trên là tố cáo sai.


Trách nhiệm về việc ban hành 16 văn bản thuộc các ông Trần Đức Dũng, Lưu Quang Hiệp, Phạm Đình Bẩm, Vũ Thủy Chung, Giám đốc Trung tâm khoa học kỹ thuật TDTT, bà Dương Thị Nụ (nhân viên văn thư nhà trường) và các cá nhân có liên quan theo quy định tại các Nghị định số 142-CP ngày 28/9/1963 và số 110/2004/NĐ-CP ngày 8/4/2004.


Chủ tịch HĐCDGS chịu trách nhiệm về quản lý hồ sơ, tổ chức kiểm tra sự đầy đủ và chính xác của các văn bản, giấy tờ, số liệu trong hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS nộp tại HĐCDGS cơ sở theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009”.


Về đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, kết luận Thanh tra Chính phủ nêu: “Đề tài “Nghiên cứu tiêu chuẩn thể lực chung của người Việt Nam từ 6-20 tuổi tại Thái Bình” là đề tài cấp bộ. Đơn tố cáo nêu “Nghiên cứu tiêu chuẩn thể lực chung của người Việt Nam từ 6-20 tuổi tại Thái Bình” không phải đề tài cấp bộ là tố cáo sai.


Ông Nguyễn Đại Dương đã hoàn thành các công việc thuộc nhiệm vụ của chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu tiêu chuẩn thể lực chung của người Việt Nam từ 6-20 tuổi tại Thái Bình”. Đơn tố cáo nêu ông Dương được giao chủ nhiệm đề tài nhưng không làm gì cho đề tài là tố cáo sai”.


Liên quan đến vấn đề sách phục vụ đào tạo, Thanh tra Chính phủ kết luận: “Quyển sách “Sổ tay sinh viên” là sách xuất bản nội bộ. Đơn tố cáo nêu quyển sách này được xuất bản nội bộ, không có giấy phép xuất bản, không có nhà xuất bản là đúng. Tuy nhiên, HĐCDGS đã không tính điểm công trình khoa học quy đổi là đúng với quy định. Quyển sách này được Tổ giúp việc kê khai trong hồ sơ ứng viên chức danh giáo sư của ông Dương không trái quy định.


Quyển sách “Nhảy cao” là sách chuyên khảo nhưng không phải sách viết một mình. Người tố cao căn cứ tài liệu tập huấn năm 2009 của HĐCDGS Nhà nước cho rằng: Ông Nguyễn Đại Dương không có 1 cuốn sách chuyên khảo viết một mình do đó không đủ điều kiện phong chức danh giáo sư là có căn cứ. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 thì ứng viên Nguyễn Đại Dương thuộc chuyên ngành TDTT, không thuộc đối tượng áp dụng quy định này”…


Từ những kết luận nêu trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xem xét lại hồ sơ ứng viên chức danh giáo sư của ông Nguyễn Đại Dương. Bổ sung quy định cụ thể hơn về hồ sơ, thẩm định, quản lý hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư và tính điểm công trình khoa học quy đổi.


Ngoài ra, HĐCDGS Nhà nước rà soát lại hồ sơ ứng viên phó giáo sư của các ông/bà: Vũ Thủy Chung, Nguyễn Kim Xuân, Đồng Văn Triệu và Đặng Văn Dũng, nếu có vi phạm thì chấn chỉnh theo quy định tại quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.


Vũ Văn Tiến – Ngọc Cương

Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP