Trong nước

Tập trung chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh

Dự cuộc họp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện và các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh; Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VI cùng đại diện một số sở, ngành liên quan.

Chiều 19/8, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VI. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn – Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì cuộc họp.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VI dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/8 với các hoạt động: Chương trình nghệ thuật, giao lưu điển hình tiên tiến và chương trình đại hội; trưng bày hình ảnh, hiện vật tại Đại hội. Đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, chương trình đại hội được chuẩn bị khá công phu.

Góp ý vào nội dung Đại hội thi đua yêu nước, các đại biểu cho rằng: Báo cáo công tác Thi đua – Khen thưởng vẫn còn thiếu cân đối giữa các phần, chưa làm nổi bật được kết quả phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua; việc lựa chọn đại biểu tham gia giao lưu và tham luận tại Đại hội còn trùng lặp lĩnh vực, địa phương…

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND Tỉnh Lê Đình Sơn – Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh khẳng định: Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VI là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, theo đó công tác chuẩn bị đại hội phải được triển khai chu đáo, góp phần quan trọng vào thành công đại hội. “Từ nay đến ngày tổ chức đại hội phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền; quan tâm đến việc trưng bày hiện vật, hình ảnh tại đại hội, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phản ánh đúng kết quả phát triển KT-XH, QP-AN và công tác xây dựng Đảng của tỉnh nhà trong 5 năm qua. Đặc biệt, việc trưng bày phải lấy hiện vật làm chính, theo chuỗi sản phẩm và theo sản phẩm chủ lực của tỉnh”.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Hội đồng TĐKT tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Báo cáo trình đại hội. Nội dung báo cáo phải bám sát tinh thần Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; các số liệu cần đảm chính xác, cập nhật, thống nhất.

Các sở ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công soát xét nội dung công việc, đặc biệt là kịch bản, nội dung chương trình giao lưu và đại hội chính thức… đảm bảo đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Hà Vân/ HTTV

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP