Cẩm Xuyên kiểm tra xử lý xe vi phạm quá tải trọng

Với quyết tâm ngăn chặn tình trạng phương tiện vận tải đường bộ chở hàng quá tải trọng cho phép, vi phạm ATGT, Huyện Cẩm Xuyên đã thành lập tổ công tác liên nghành xử lý xe quá tải trên các tuyến đường huyện, đường lien xã trên địa bàn.

TOP