Xây dựng cơ sở chế biến lâm sản và sản xuất nguyên liệu giấy tại xã Cẩm Minh: “Quýt làm, cam chịu”!

Không đủ thẩm quyền nhưng UBND huyện Cẩm Xuyên vẫn cố tình cấp đất cho ông Bùi Giang Nam (TP Hà Tĩnh) triển khai xây dựng cơ sở chế biến lâm sản (CBLS) và sản xuất nguyên liệu giấy tại xã Cẩm Minh. Hậu quả là chỉ sau 1 tháng đi vào hoạt động, cơ sở này bị buộc phải đóng cửa…


dong
TOP