Hà Tĩnh: Chính quyền “thờ ơ” việc kiểm soát gia súc gia cầm

Đã 9 tháng qua, do không có biển cắm và điểm chốt chặn, kiểm soát các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm (GSGC) đi qua QL8B (đoạn từ Thị xã Hồng Lĩnh đến cầu Bến Thủy 1 và 2). Ngoài việc lây lan bệnh dịch trên các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm không thể kiểm soát thì Nhà nước đã thất thu hàng trăm triệu đồng. Mầm mống của bệnh dịch nếu không phát hiện và ngăn chặn kịp thời sẽ có nguy cơ trở thành đại dịch.

TOP