Lộc Hà: Không có thị thực, không đến Oxtraylia

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Tổ chức di cư quốc tế (IOM) vừa tổ chức chương trình truyền thông cộng đồng phòng chống di cư trái phép sang Oxtraylia bằng tàu thuyền cho gần 300 người dân huyện Lộc Hà.

TOP