SCIC tham gia đầu tư vào Cảng Hà Tĩnh

Tiền thân là CTCP Cảng Hà Tĩnh, trong đó TKV góp 16,2 tỷ đồng, tương đương 36% vốn điều lệ, sau khi tiếp nhận bến số 1, số 2 và cơ cấu lại,  được đổi tên thành CTCP Cảng Vũng Áng Việt- Lào, doanh nghiệp sẽ có số vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động, Công ty sẽ triển khai đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa và nâng cao năng lực xếp dỡ. Doanh nghiệp đang đề xuất với Bộ Tài chính hỗ trợ cho vay vốn với lãi suất ưu đãi từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Phát triển Hà Tĩnh đối với các dự án đầu tư vào cảng Vũng Áng.

SCIC sẽ tiếp tục đầu tư các dự án đã thỏa thuận với Hà Tĩnh

Chiều 12/4, Đoàn công tác Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) do ông Hoàng Nguyên Học – Phó Tổng Giám đốc dẫn đầu có buổi làm việc với tỉnh ta về xử lý‎ các tồn tại tài chính tại Công ty CP XNK Hà Tĩnh; bán phần vốn Nhà nước tại Công ty CP In Hà Tĩnh; tình hình triển khai đầu tư vốn của SCIC tại Hà Tĩnh. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự làm việc với đoàn.TOP