Nhập nhèm dự án BOT?

“Hình thức đầu tư BOT trong lĩnh vực giao thông phải áp dụng cho các dự án xây dựng những con đường hoàn toàn mới, nhưng hầu hết các dự án BOT hiện nay không phải là xây dựng tuyến mới mà chỉ là nâng cấp, cải tạo trên các tuyến đường hiện hữu, độc đạo, khiến người dân không còn lựa chọn nào khác”, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng khẳng định.


TOP