Phát huy truyền thống, phụ nữ Hà Tĩnh tích cực góp phần vào sự phát triển của tỉnh

Toàn tỉnh hiện có trên 2.500 cán bộ, công chức nữ công tác tại các cơ quan hành chính trong hệ thống chính trị, trong đó diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có 46 đồng chí, diện Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương quản lý có 500 đồng chí. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia công tác quản lý, điều hành, tham gia ban lãnh đạo trong các tổ chức giáo dục, y tế, văn hóa xã hội và doanh nghiệp ngày càng tăng…

TOP