Sóng dậy Biển Đông và 8 ngày đi biển cùng ngư dân xứ Nghệ

LTS: Trên Biển Đông, nhà chức trách Trung Quốc đang có nhiều hành động gây rối, trong đó, có nhiều việc làm thiếu tính nhân văn với các tàu đánh bắt thủy, hải sản của ngư dân Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế chỉ rõ và lên án.

TOP