Tổng Bí thư: Mặt trận cần làm tốt chức năng giám sát, phản biện

“Mặt trận Tổ quốc cần thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, làm cho tổ chức Đảng và bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh…”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Hà Tĩnh: Hàng loạt sai phạm chi trả hộ nghèo

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa kết thúc 198/239 cuộc thanh tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn, phát hiện sai phạm với tổng số tiền trên 59 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi trên 14 tỷ đồng.

TOP