Can Lộc: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 4

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vừa tổ chức hội nghị lần thứ 4 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015; triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2016. Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

TOP