Buôn nhà đất 2 năm bằng lương 15 năm thạc sĩ

Trong vòng 2 năm 2014-2015, mức sinh lời của thị trường bất động sản có thể bằng thu nhập của một thạc sỹ có lương 50 triệu một tháng trong vòng 15 năm – ông Đinh Thế Hiển, chuyên gia tài chính, cho hay.


TOP