Hà Tĩnh: Phát hiện hơn 150 cổ vật quý hiếm

Ông Lê Bá Hạnh, Phó đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Hội đồng khoa học Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Sở VHTT&DL tỉnh phát hiện, công bố hơn 150 cổ vật quý hiếm.

TOP