Đức Thọ: ‘Ỉm’ tiền phụ cấp tăng thêm của cán bộ nghỉ hưu?

Thời gian gần đây, một số cán bộ xã Đức Thanh (Đức Thọ – Hà Tĩnh) đã nghỉ việc theo Quyết định 130/CP của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng hết sức bức xúc trước việc chính quyền đương nhiệm cố tình “làm ngơ” với số tiền phụ cấp tăng thêm của họ theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ.


dong
TOP