Trong nước

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Kỳ Anh lần VI

Chiều 12/12, BCH Đảng bộ thị xã Kỳ Anh tổ chức Hội nghị lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020, nghe báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH-QPAN trong năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Đ/c Nguyễn Đình Hải, TUV,. Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị.

Năm 2016, kinh tế mặc dù có bước phát triển, nhưng vẫn còn xu hướng suy giảm nội bộ một số ngành với tổng giá trị sản xuất đạt 11.361,4 tỷ đồng, bằng 64,5% KH năm 2016, đạt 85,74% so với năm 2015, chuyển dịch cơ cấu theo hướng Nông nghiệp: 3,76%, CN-TTCN-XD:67,96%, TM-DV: 28,28%. Thu ngân sách ước đạt 4.062,6 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt 419,095 tỷ đồng/721,335 tỷ đồng, đạt 58,1% kế hoạch và đạt 69,8% so với năm 2015. Về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, thị xã Kỳ Anh tập trung chỉ đạo, quan tâm chỉnh trang đô thị gắn với thực hiện các tiêu chí đô thị văn minh. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác đo đạc, hoàn thiện các thủ tục để cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân trên địa bàn thị xã. Sự nghiệp giáo dục – đào tạo tiếp tục có bước đổi mới, chất lượng dạy học từng bước được nâng cao. Công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của thị xã được tăng cường; Chính sách an sinh xã hội được triển khai, thực hiện đầy đủ kịp thời, QPAN được giữ vững… Ngoài ra đã thực hiện tốt công tác cán bộ và thực hiện tốt một số nhiệm vụ chính trị trên địa bàn

Đ/c Nguyễn Đình Hải, TUV, Bí thư thị uỷ, Chủ tịch HĐND Thị, đề nghi các đ/c trong BCH  Đảng bô cần tập trung chỉ đạo để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra ngay từ đầu năm

Mục tiêu năm 2017, thị xã Kỳ Anh sẽ tập trung ổn định kinh tế, đẩy mạnh tăng trưởng giá trị sản xuất; tăng nhanh tỷ trọng ngành  thương mại, dịch vụ và công nghiệp xây dựng, ổn định giá trị ngành nông nghiệp. Tập trung cao cho công tác bồi thường thiệt hại và khôi phục sản xuất sau sự cố môi trường. Quan tâm GPMB, di dời TĐC phục vụ triển khai các dự án; Ưu tiên nguồn lực cho  xây dựng đô thị văn minh và NTM; tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng công tác GD&ĐT, đảm bảo tốt an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.. Và một số chỉ tiêu cụ thể như: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng 24,4 %, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 480.501 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 45 triệu đồng/ người/năm, nâng mức độ đạt chuẩn NTM của tất cả tiêu chí, bình quân lên 1,2 lần, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2-3%/năm, tỷ lễ người dân tham gia BHYT đạt 95%, xây dựng thêm 01 xã, phường đạt tiêu chí Quốc gia về y tế…

Thu Trang- Trung Hiếu

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP