Trong nước

Hoàn thành Lớp Bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 2 khóa 58

Hội đồng giáo dục QP – AN tỉnh vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN khóa 58 cho cán bộ diện đối tượng 2.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo lớp bế giảng có Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng – Phó Tư lệnh Quân khu IV; UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện; Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Hà Tĩnh.


Sau thời gian gần 30 ngày, 61 học viên là Giám đốc, Phó giám đốc các sở, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên Ban Thường vụ của các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh được tập trung học tập nghiên cứu một cách hệ thống các chuyên đề: Học thuyết Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ Tổ quốc XHCN; quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Âm mưu, thủ đoạn, chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta; Một số vấn đề quản lý nhà nước về QP – AN ở địa phương; Công tác xây dựng lực lượng dân qân tự vệ, dự bị động viên trong thời kỳ mới kết hợp với phát triển kinh tế, củng cố QP – AN; xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện; nội dung, phương pháp chuyển hoạt động của địa phương từ thời bình sang thời chiến…


Ngoài ra, trong thời gian học tập, các học viên còn được đi học tập, nghiên cứu thực tế ở một số địa phương và khu vực phát triển kinh tế trọng điểm của tỉnh.


Phát biểu tại lễ bế giảng, Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện biểu dương các học viên đã chủ động sắp xếp công việc tham gia học tập đảm bảo 100% quân số, tự giác chấp hành nghiêm túc các quy định, quy chế của lớp học. Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng, chủ động phối hợp chặt chẽ với Trường Quân sự Quân khu, Học viện An ninh, Học viện Cảnh sát chuẩn bị đầy đủ tài liệu, giáo án bài giảng, bố trí giáo viên giảng dạy đúng, đủ nội dung, thời gian theo yêu cầu đề ra.


Hội đồng giáo dục QP – AN tỉnh đã tặng giấy khen cho 9 học viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa học.


Lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN lần này là cơ sở để các học viên vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS – QP trong tình mới ./.


Đinh Thanh – Dương Hoàng

Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP