Trong nước

Chủ tịch Quốc hội truy gắt Bộ trưởng Nội vụ về cấp hàm

Trước câu trả lời lan man của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình về cấp hàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phải nhiều lần phải nhắc lại câu hỏi và yêu cầu ông Nguyễn Thái Bình làm rõ, Trung ương làm, thì địa phương có thể làm được không?

Ngày 17/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đăng đàn làm rõ câu hỏi của ông Nguyễn Bá Thuyền và một số đại biểu khác về việc các cơ quan Trung ương đang áp dụng cấp hàm, nhưng không có quy định pháp luật nào về việc này.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết, trước đây ông có trả lời các đại biểu nhưng khi đó chưa có chỉ đạo cụ thể của Thủ tướng Chính phủ. Trước diễn đàn Quốc hội, ông Bình báo cáo cụ thể về tình trạng, nguyên nhân và hướng xử lý cấp hàm.

ht24h
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình trả lời loanh quanh về cấp hàm

Cụ thể, Bộ Nội vụ nhắc lại, phiên trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, nhiều đại biểu cũng đề cập đến việc một số Bộ ngành áp dụng cấp hàm. “Chúng tôi cũng đã báo cáo, tính đến thời điểm hiện nay các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước chưa có văn bản nào quy định về cấp hàm đối với một số cơ quan tổ chức, đơn vị và đối với một số đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức”, ông Bình nói.

Sau khi có ý kiến của các đại biểu, từ tháng 6/2014, Bộ Nội vụ đã thành lập tổ nghiên cứu xung quanh về chức năng hàm của các cơ quan, tổ chức đơn vị.

Khi Quốc hội có nghị quyết 87, Thủ tướng có chỉ đạo, Bộ Nội vụ đã lập ban nghiên cứu có mời nhiều cơ quan như Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ… tiến hành đánh giá, nghiên cứu lấy ý kiến chuyên gia, nhà quản lý.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lập tức ngắt lời: “Bộ trưởng trình bày lan man quá, câu hỏi đơn giản thôi. Trung ương làm như thế có đúng không? Giờ làm như thế địa phương có làm được không? Bộ trưởng chỉ trả lời như vậy, còn cứ nói cách làm thì lâu lắm”.

Ngoài ra, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng còn hướng cho ông Bình cách trả lời tập trung vào vấn đề, Trung ương làm như thế là chưa có quy định của luật pháp, do vậy Bộ Nội vụ sẽ xem lại. Nếu thấy không đúng sẽ không mở rộng.

Dù Chủ tịch Quốc hội đã nhắc vở như vậy nhưng ông Bình vẫn tiếp tục muốn báo cáo rõ trong quá trình nghiên cứu có 2 nhóm ý kiến khác nhau.

Ông Bình chưa nói hết ý thì lập tức Chủ tịch Quốc hội ngắt lời: “Quá trình đó không nói ra làm gì. Quá trình nghiên cứu có nhiều việc lắm, vô cùng nhiều việc. Đồng chí chỉ nói là việc đó xử lý thế nào? Bây giờ người ta đang hỏi địa phương có được làm không?”

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, tới giờ này không có văn bản nào cho phép làm. Kết thúc nghiên cứu của Bộ Nội vụ có hai nhóm ý kiến đưa ra về cấp hàm. Nhóm thứ nhất đề nghị công nhận chức danh này, nêu rõ ưu điểm, hạn chế. Nhóm thứ hai đề nghị không có quy định chức danh này.

Ngày 8/10, Bộ Nội vụ xin ý kiến Thủ tướng và Thủ tướng đã giao Bộ Nội vụ hoàn thiện nghiên cứu báo cáo Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng liền hỏi lại: “Vậy địa phương có được làm không?”

Ông Bình cho biết, trong khi đang nghiên cứu thì Trung ương và địa phương không được tiếp tục làm.

Sau phần trả lời trên, Chủ tịch Quốc hội tóm lại ý: Thực tế là có nơi làm, nhưng làm như thế là không có quy định của pháp luật nào cả, là sai. Tuy nhiên, đó là thực tế, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu, trong khi đang nghiên cứu thì địa phương không được làm. “Đúng thế không? Đồng chí nói dứt điểm như thế có đúng không?”, Chủ tịch Quốc hội hỏi.

Ông Bình trả lời: “Dạ đúng!”

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội còn nhắc cho ông Bình nhớ lại câu hỏi của đại biểu về hàm Giáo sư hiện nay.

Câu hỏi này được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình chuyển sang cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 18/11/2014, trả lời trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết, theo báo cáo chưa đầy đủ của 18 Bộ, cơ quan ngang bộ và 7 cơ quan Chính phủ, hiện có 329 công chức, viên chức đang được vận dụng hưởng chế độ hàm chức danh quản lý, lãnh đạo từ cấp phòng trở lên. Trong đó, hưởng chế độ hàm vụ trưởng là 96 trường hợp, vụ phó là 150, trưởng phòng là 76 người và phó phòng là 17.

Quang Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP