TP Hà Tĩnh

Xây dựng phường Hà Huy Tập đạt chuẩn văn minh đô thị

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng LLVT nhân dân, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) luôn phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, tạo nền tảng để hướng tới các tiêu chí đạt chuẩn phường văn minh đô thị.

Xây dựng phường Hà Huy Tập đạt chuẩn văn minh đô thị

Đảng bộ, nhân dân phường Hà Huy Tập tiếp tục xây dựng và chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu của Đại hội Đảng khóa XVIII (nhiệm kỳ 2010-2015), ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường luôn chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhiều năm qua, Đảng bộ và nhân dân phường Hà Huy Tập tập trung khai thác mọi nguồn lực đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, điều chỉnh cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, các ngành nghề và thương mại – dịch vụ; tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ, động viên nhân dân đa dạng hóa các loại hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao.

Đến nay, bộ mặt KT-XH của phường đã được cải thiện, cơ sở hạ tầng thiết yếu được hoàn chỉnh và nâng cấp khang trang, hệ thống chính trị được củng cố, chất lượng đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Tổng thu nhập các ngành đạt 358,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/năm, vượt 1,3% so với nghị quyết đề ra; ước tính, tổng giá trị sản xuất đến năm 2015 đạt 171,3 tỷ đồng, tăng 21,1% so với đầu nhiệm kỳ; tổng thu ngân sách 5 năm đạt trên 119 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch thành phố giao; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 51 triệu đồng/ha/năm.

Nhiều công trình, dự án được triển khai thành công như: trung tâm hành chính phường, hội trường UBND, nhà học 2 tầng trường mầm non… Toàn phường cũng đã nâng cấp, làm mới 6.919m đường nhựa và bê tông; nâng cấp, sửa chữa và làm mới 4 nhà hội quán cho các tổ dân cư; trạm y tế… với tổng mức đầu tư đạt 85,3 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 9,2 tỷ đồng. Nhiều mô hình thương mại – dịch vụ hình thành, phát triển, đem lại hiệu quả cao và góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động.

Xây dựng phường Hà Huy Tập đạt chuẩn văn minh đô thị

Các ngõ phố được kiên cố hóa bằng bê tông

Cùng với đó, công tác QPAN, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, đời sống tinh thần của người dân ngày càng được chăm lo phát triển. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư“ gắn với đề án “Nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”, luôn tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp.

Công tác xã hội hóa giáo dục được tăng cường, chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng được nâng lên. Hệ thống cơ sở vật chất trường lớp đạt chuẩn quốc gia. Công tác khuyến dạy, khuyến học ngày càng được nhân dân quan tâm và phát triển trong các tổ dân phố, tổ chức, dòng họ. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngày càng được cải thiện…

Với những kết quả đó, Đảng bộ phường Hà Huy Tập nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh toàn diện, 100% chi bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ và được công nhận danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng LLVT nhân dân, quyết tâm xây dựng phường theo hướng đạt chuẩn văn minh đô thị, nhiệm kỳ 2015-2020, phường Hà Huy Tập xác định không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đa dạng hóa ngành nghề; khai thác tiềm năng, lợi thế để mở rộng các loại hình kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Đồng thời, tích cực ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, các giống cây trồng, vật nuôi, khuyến khích người dân phát triển các mô hình sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa, phát triển các mô hình gia trại, tăng cường đầu tư thâm canh nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế; phấn đấu nâng tổng thu nhập xã hội đến năm 2020 đạt trên 570 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 85-90 triệu đồng.

Quyết tâm cao, định hướng rõ, tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hà Huy Tập sẽ phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, huy động hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng KT-XH, tiếp tục xây dựng và chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, sớm hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn phường văn minh đô thị, xứng đáng với quê hương mang tên cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Quang Sáng/ Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP