Nông Thôn Hà Tĩnh

Thạch Hà huy động sức dân xây dựng hạ tầng giao thông

Huyện ủy Thạch Hà đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về huy động nguồn lực, đầu tư, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối giữa các vùng, miền trong huyện để tạo sự đột phát trong phát triển kinh tế-xã hội. Và một trong những nguồn lực quan trọng để hoàn thành mục tiêu đó chính là huy động sức dân.

Cái tên “Làng Ghệt” thôn Bùi Xá, xã Phù Việt, huyện Thạch Hà đã trở thành quá khứ. Những con đường chật hẹp, lầy lội bùn đất đã được thay thế bằng những con đường bê tông rộng rãi.

Thạch Hà đã làm mới được gần 600 km đường đạt chuẩn đường giao thông nông thôn mới

Và câu chuyện người dân Bùi Xá tự nguyện hiến đất mở đường vì lợi ích cộng đồng đã trở thành nét văn hóa. Hộ ít thì vài chục m2, hộ nhiều lên đến vài trăm m2. Nhiều gia đình là hộ nghèo nhưng vẫn sẵn sàng hiến đất, phá bỏ hàng rào, cây cối để mở đường.

Để có sự đồng thuận, nhất trí cao từ người dân chi bộ, ban công tác mặt trận thôn Bùi Xá, đã tích cực tuyên truyền, vận động. Đặc biệt là phát huy tinh thần gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên để từ đó nhân rộng ra toàn thể nhân dân. Nhờ vậy, khi chủ trương được triển khai chỉ trong một thời gian ngắn hàng chục hộ dân trong thôn Bùi Xá đã hiến gần 2 ha đất sản xuất, đất vườn, hàng trăm mét tường rào, hàng nghìn cây cối làm đường liên thôn, liên gia.

Người dân hiến đất, tường rào, tham gia ngày công làm giao thông

Với cách làm đó, các hộ dân ở Phù Việt đã cùng chung tay, góp sức làm được hơn 40 km đường giao thông. Tạo thuận lợi cho người dân phát triển sản, kinh doanh và giao thương hàng hóa. Đó cũng là cách làm chung của cả huyện Thạch Hà là huy động sức dân để lo cho dân.

Trong quá trình thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, các địa phương ở huyện Thạch Hà đã thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” tạo thành  phong trào làm đường giao thông  rộng khắp trong huyện.

Theo thống kê, trong 5 năm qua, huyện Thạch Hà đã làm mới được gần 600 km đường đạt chuẩn đường giao thông nông thôn mới. Tạo nên hệ thống giao liên thôn, liên xã và liên huyện một cách đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở các địa phương, đúng mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 29.

Trần Vũ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP