Mường Thanh và câu chuyện mang dịch vụ cao cấp đến vùng xa

Mường Thanh bắt nguồn từ chữ Mường Then theo tiếng dân tộc Thái nghĩa là “Xứ Trời”, gắn với truyền thuyết về sự phát sinh ra dân tộc Thái ở vùng Tây Bắc. Khách sạn đầu tiên được thành lập tại Điện Biên Phủ và tên gọi Mường Thanh được chọn để thể hiện tình cảm và tri ân của người sáng lập đến vùng đất khởi nghiệp.

TOP