Hà Tĩnh: Dân siêu dự án “vàng mắt” chờ đất tái định cư

Nằm trong vùng dự án, thuộc diện phải di dời và đã đủ điều kiện cấp đất tái định cư, tuy nhiên suốt nhiều năm nay hàng trăm hộ dân của các phường Kỳ Thịnh, Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vẫn chưa được cấp đất để chuyển đến nơi ở mới nhằm ổn định cuộc sống. 

TOP