Tháo dỡ hòn non bộ bịt cổng chính UBND huyện Nghi Xuân

Hòn non bộ với nhiều khối đá được dựng cao gần ngang với tầng một trụ sở UBND huyện Nghi Xuân đã được tháo dỡ, ba chiếc trụ cổng chính đang được xây dựng để phục vụ người dân đi lại thuận lợi hơn.

Đền Chợ Củi (Bài 2): “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”!

Mọi nỗ lực nhằm đưa việc quản lý đền Chợ Củi đi vào nền nếp và triển khai dự án tu bổ, tôn tạo di tích có nguy cơ bất thành do chính quyền địa phương và ngành liên quan thiếu cương quyết, thống nhất trong chỉ đạo xử lý.

TOP