Hà Tĩnh: Những ‘nữ phu’ trắng đêm đội cả tấn cá từ thuyền lên bờ

Trắng đêm chuyển cá từ thuyền lên bờ, thù lao chỉ được trả bằng một mớ cá hoặc dăm ba chục nghìn. Đó là công việc mưu sinh hàng chục năm nay của những “nữ phu” ở cảng cá Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Dù là nghề cực nhọc và bèo bọt nhưng không phải lúc nào cũng có việc để làm.

TOP