Can Lộc: Mẹ liệt sỹ sống tạm trên đất hành lang giao thông

Hơn 90 tuổi, một bà mẹ liệt sĩ ở Can Lộc (Hà Tĩnh) nhiều năm nay phải sống tạm bợ với con trai trên mảnh đất bám hành lang giao thông nguy hiểm. Đã nhiều lần họ làm đơn xin được cấp đất nhưng chưa được giải quyết.

TOP