Hà Tĩnh: Nhà thầu 'làm xiếc' trên thiết bị trường học

“Thổi giá” các thiết bị giáo dục, ngoài Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính Hà Tĩnh cùng 6 đồng phạm (có các nhà thầu) bị Bộ Công an bắt giam, ở Hà Tĩnh còn có 3 Sở đầu ngành được “xướng tên” trong Kết luận Thanh tra của UBND tỉnh.

TOP