Hà Tĩnh: Phát hiện sai phạm hơn 11 tỷ đồng

Tháng 8, toàn ngành Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh thực hiện 79 cuộc thanh tra, kiểm tra; phát hiện sai phạm số tiền sai phạm trên 11 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 4 tổ chức với số tiền hơn 165 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm các cá nhân liên quan.

TOP