Tài xế kể chuyện lái siêu xe 158 bánh

Chiếc xe 158 bánh không chỉ được biết đến với số lượng bánh nhiều hơn số bánh của một đoàn tàu mà về thủ tục mỗi lần ra đường, đơn vị chủ quản cần phải xin đến ba loại giấy phép khác nhau cho xe hoạt động.

TOP