Công đoàn ngành GD&ĐT Hà Tĩnh: Gặt hái nhiều thành công mừng xuân mới

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, tổ chức công đoàn phối hợp với chuyên môn hướng dẫn và chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức đầu năm để NLĐ được tham gia bàn bạc dân chủ việc xây dựng các nội quy, quy chế của cơ quan và những vấn đề liên quan.

TOP