Những đối tượng phải kê khai 9 loại tài sản, thu nhập từ 16/12?

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 08/2013/TT-TTCP hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Mục tiêu chính của thông tư là nhằm tăng cường sự minh bạch trong sở hữu tài sản của nhiều đối tượng, cũng như hướng đến khả năng có thể góp phần hạn chế tham nhũng.

TOP