Trần Phú người cộng sản trẻ tuổi – Hình mẫu cho thanh niên học tập, noi theo

Đồng chí Trần Phú – người cộng sản bất tử, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng và chí khí, cốt cách của người cộng sản trẻ tuổi Trần Phú với câu nói nổi tiếng “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” luôn sống mãi với thời gian và là hình mẫu để thanh niên học tập, noi theo.

TOP