Hà Tĩnh: Thả cá thể rùa quý hiếm về biển

Ngày 13/12, ông Bùi Tuấn Sơn (Giám đốc cảng cá Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng thả một cá thể rùa (đồi mồi) về môi trường biển.

Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ tiếp nhận 05 cá thể Voọc quý hiếm

Sáng ngày 16/6/2015, tại Khu BTTN Kẻ Gỗ, Trung tâm cứu hộ Linh trưởng nguy cấp (EFRC) Vườn quốc gia Cúc Phương, Hội động vật Frankfurt và Trung tâm Green Việt phối hợp với Ban quản lý Khu BTTN Kẻ Gỗ tổ chức thả 05  cá thể voọc Hà Tĩnh về môi trường tự nhiên tại Khu BTTN Kẻ Gỗ tỉnh Hà Tĩnh. Thực hiện Quyết định số1247/QĐ-BNN-HTQT ngày 05/6/2014 của Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt Dự án “Bảo tồn các loại Linh trưởng Việt Nam tại vườn Quốc gia Cúc Phương”. Được sự thống nhất của Tổng cục Lâm nhiệp tại văn bản số 468/TCLN – BTTN ngày 17/4/2015 về việc thực hiện chương trình tái hoà nhập loại Voọc Hà Tĩnh trong phân bố của loài ở miền Trung Việt Nam.

TOP