Ngư dân câu cá ngừ đại dương chưa dứt nỗi lo

Lúc này đang là đầu tháng 7 âm lịch, lẽ ra là thời điểm các tàu câu cá ngừ đại dương đánh bắt trên biển. Tuy nhiên tại cảng cá Đông Tác, tỉnh Phú Yên, hàng trăm tàu thuyền đã về neo bến. Thời tiết không thuận lợi, luồng lạch bị cạn, giá cá vẫn ở mức thấp, sản lượng không cao đã khiến cho phần lớn tàu cá bị lỗ vốn.

TOP