Cao su Sao Vàng bắt tay với đại gia Hà Tĩnh

Mong muốn đầu tư dự án mới, mở rộng quy mô sản xuất, tuy nhiên, khả năng tài chính chưa đáp ứng việc di dời nhà máy, Cao su Sao Vàng đã ký hợp đồng hợp tác với CTCP Tập đoàn Hoành Sơn với tổng giá trị hợp đồng lên tới 500 tỷ đồng.

TOP