Trong nước

Kỳ họp HĐND huyện Hương Khê lần thứ X khoá XIX thành công tốt đẹp

Trong hai ngày 22 và 23 tháng 7 năm 2014, HĐND huyện khóa XIX đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ 10 nhiệm kỳ 2011 – 2016. Tham dự Kỳ họp có đồng chí Lê Đình Sơn UV BTV Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại Hương Khê, đồng chí Hà Văn Hùng – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh – Bí thư Huyện ủy, các đại biểu HĐND huyện khóa XIX, lãnh đạo UBND huyện, các Ban xây dựng đảng, UBMTTQ và các Đoàn thể nhân dân, các phòng, ban, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các xã, thị trấn. Với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, Kỳ họp đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và được truyền thanh trực tiếp đến Nhân dân và cử tri toàn huyện.


Đ/c Lê Đình Sơn – Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo 
          Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã tập trung xem xét, đánh giá và thảo luận về các báo cáo, đề án, tờ trình, như: Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2014, các mục tiêu, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp; giải trình việc thực hiện các kiến nghị giám sát của HĐND huyện năm 2013; kết quả 03 cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện và các báo cáo trên các lĩnh vực.
Trên cơ sở các báo cáo, đề án, tờ trình; ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hà Văn Hùng – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh – Bí thư Huyện ủy, Kỳ họp đã tập trung thảo luận 01 buổi tại hội trường với 12 ý kiến phát biểu trực tiếp của đại biểu và 10 phiếu thảo luận. Đa số ý kiến của các đại biểu đều nhất trí với nội dung các báo cáo, đề án, tờ trình của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND, UBND, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; đồng thời bổ sung thêm các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2014.
Tại phiên họp nội bộ, các đại biểu đã miễn nhiệm chức danh thành viên Ban KTXH cho đồng chí Đậu Thanh Hùng và Ban pháp chế cho đồng chí Nguyễn Sỹ Lương do chuyển công tác về tỉnh. Bầu bổ sung đồng chí Võ Minh Châu – HUV – Chủ tịch HND huyện làm thành viên ban KTXH; bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Huy Hoàng –  Chỉ huy trưởng Quan sự huyện làm thành viên Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2011 – 2016.
           Chương trình kỳ họp được truyền thanh trực tiếp; nội dung đề ra đã thực hiện nghiêm túc, tích cực, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đáp ứng mong mỏi của các đại biểu và cử tri huyện nhà. Trong diễn văn bế mạc, đ/c Nguyễn Xuân Vinh – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Trên cơ sở các Nghị quyết của HĐND huyện, đề nghị UBND huyện kịp thời cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch, quyết định,… và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Các đại biểu HĐND huyện tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện để sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Dự báo tình hình 6 tháng cuối năm 2014 còn nhiều khó khăn, thử thách, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề. HĐND huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân huyện nhà tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, thực hành tiết kiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
                                                                                                               Trần Quốc Bảo
                                  Trưởng ban KT – XH HĐND huyện

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP