Tin Hà Tĩnh

Huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh): Công bố Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa công bố Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Quy hoạch vùng huyện Kỳ Anh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh đồng ý chủ trương lập quy hoạch tại Văn bản số 4573/UBND-XD ngày 14/7/2020, phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tại Quyết định số 3474/QĐ-UBND ngày 12/10/2020, đơn vị tư vấn lập quy hoạch là Viện quy hoạch kiến trúc xây dựng Hà Tĩnh.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kỳ Anh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phát huy thế mạnh về vị trí chiến lược, các tiềm năng về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, văn hóa, sinh thái và cảnh quan để tạo ra bước tăng trưởng kinh tế, nâng cao vai trò vị thế của huyện trong vùng tỉnh Hà Tĩnh. Thiết lập các vùng kinh tế động lực, vùng đô thị hóa tập trung, các cơ sở kinh tế - xã hội (như công nghiệp, du lịch, hệ thống hạ tầng xã hội…), khung kết cấu hạ tầng kỹ thuật chủ yếu cấp tỉnh, cấp huyện là hạt nhân phát triển kinh tế - xã hội của cả huyện theo hướng cân bằng và bền vững.

Nghiên cứu đề xuất mô hình phát triển không gian đô thị - nông thôn vùng huyện, xác định tính chất quy mô của hệ thống đô thị, lập kế hoạch cải tạo nâng cấp, xây mới, phân loại đô thị… Bảo vệ môi trường, di sản văn hóa-lịch sử, cảnh quan thiên nhiên. Giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa địa phương. Làm cơ sở pháp lý cho công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng, lập chương trình, kế hoạch triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

Với quan điểm, phát triển huyện Kỳ Anh đa dạng dựa trên các điều kiện tự nhiên, đặc điểm địa lý, lợi thế riêng của từng tiểu vùng nhằm khai thác phát huy những tiềm năng của các vùng: Vùng Tây Nam (vùng thượng), vùng ven biển, vùng trung tâm, vùng cận đô thị. Đón đầu việc mở rộng Khu Kinh tế Vũng Áng ra phía huyện Kỳ Anh, sẵn sàng trở thành một phần của Khu kinh tế tỉnh.

Phát triển xã Kỳ Đồng trở thành đô thị trung tâm của huyện; các đô thị Kỳ Phong, Kỳ Trung, Kỳ Xuân, Lâm Hợp trở thành các đô thị động lực cho các tiểu vùng. Phát triển bền vững, đồng đều giữa các vùng, có mũi nhọn trong cơ cấu ngành kinh tế và thích ứng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Cụ thể, phân vùng phát triển đô thị gồm 5 đô thị gồm: Kỳ Đồng, Kỳ Xuân, Kỳ Phong, Lâm Hợp, Kỳ Trung. Quy hoạch xây dựng 5 cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Kỳ Phong; Cụm công nghiệp Đồng Khang; Cụm công nghiệp Kỳ Khang; Cụm công nghiệp Kỳ Tân; Cụm công nghiệp Lâm Hợp. Quy hoạch các vùng phát triển năng lượng tái tạo ở các khu vực có lợi thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu tại Kỳ Xuân, Kỳ Khang, Kỳ Phú, Kỳ Lạc, Kỳ Sơn, Kỳ Tân...

Phân vùng phát triển trung tâm kinh tế gồm: Tiểu vùng 1 - Vùng kinh tế tiệm cận đô thị phía Nam, tiểu vùng 2 - Vùng kinh tế phía Tây Nam, tiểu vùng 3- Vùng kinh tế biển, tiểu vùng 4 - Vùng kinh tế trung tâm theo trục Quốc lộ 1. Phân vùng phát triển du lịch gồm: Vùng du lịch trung du và miền núi, vùng du lịch biển, chuỗi du lịch văn hóa tâm linh, địa chỉ đỏ.

Các khu vực bảo vệ, bảo tồn gồm: Khu vực rừng phòng hộ Điểm neo, khu vực rừng đặc dụng, khu vực hồ đập, các khu vực di tích, bảo tồn.

Tác giả: Phong Diễn

Nguồn tin: Báo Công Luận

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP