Tin

Hà Tĩnh đạt chuẩn mức độ 2 về phổ cập giáo dục tiểu học

 

Sáng 9/12, Đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ II của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổng kết đợt kiểm tra và công nhận tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện – Trưởng Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục và xoá mù chữ tỉnh đã chủ trì buổi làm việc.

Qua kiểm tra cho thấy, đến nay, 13/13 đơn vị huyện, thị, thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 (đạt 100%), tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,9%, số trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 96,8%, số học sinh học 9-10 buổi/tuần đạt tỷ lệ 98,2%. Hiện có 5.818 giáo viên tiểu học, tỷ lệ đạt chuẩn 100%.

hatin24h
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện và Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục tiểu học Nguyễn Đức Hữu – Trưởng đoàn kiểm tra đã ký biên bản kiểm tra, công nhận tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ II của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã đánh giá cao sự chỉ đạo của cấp uỷ chính quyền, sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục tập trung giúp 6 xã, phường còn lại ở các huyện, thành phố sớm đạt phổ cập mức độ 2. Hà Tĩnh cần chú trọng mạng lưới quy hoạch trường lớp, nhất là tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Đoàn kiểm tra cũng mong muốn tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục ứng dụng khoa học giáo dục quốc tế và công nghệ giáo dục trong nước, tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện chất lượng giáo dục, nhằm trở thành đơn vị tiên phong đi đầu trong đổi mới giáo dục trong thời gian tới. Đoàn sẽ làm tờ trình để Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tỉnh Hà Tĩnh trở thành đơn vị thứ 12 trong 63 tỉnh thành phố trong cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện đã cảm ơn sự quan tâm của Bộ GD&ĐT trong thời gian qua. Để đáp ứng yêu cầu của Bộ về sự nghiệp giáo dục trong thời kỳ mới, tỉnh sẽ chỉ đạo các địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc tìm nguồn lực đầu tư cho giáo dục, như có thể trích thêm từ nguồn xây dựng nông thôn mới để đầu tư các trường tiểu học chưa đạt chuẩn phổ cập và các trường THCS đã được sáp nhập; tăng cường tập huấn đưa chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước về giáo dục vào thực tiễn.

Đối với việc tuyển giáo viên, phải tiến hành công khai, minh bạch; điều chuyển giáo viên trước hết phải từ trong huyện.

Tại buổi làm việc,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện và Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục tiểu học Nguyễn Đức Hữu – Trưởng đoàn kiểm tra đã ký biên bản kiểm tra, công nhận tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2.

Phan Dung/ HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP