Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: 6 tháng đầu năm thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng, 313 đảng viên

Qua kết quả kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp và chi bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh đã thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng và 313 đảng viên; Ủy ban Kiếm tra (UBKT) cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 61 đảng viên.

Chiều 09/7, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng dự và phát biểu chỉ đạo.

Quang cảnh Hội nghị


6 tháng đầu năm, cấp ủy, UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh đã chủ động bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát khá toàn diện; chủ động ban hành và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát có chuyển biến, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đảm bảo hoạt động của hệ thống chính trị.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 411 tổ chức đảng và 685 đảng viên, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 19 đảng viên; UBKT cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 18 tổ chức đảng, 132 đảng viên; kiểm tra 364 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát (tăng 6,43% so với cùng kỳ năm 2023), kiểm tra 309 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật đảng (tăng 29.29% so với cùng kỳ năm 2023), kiểm tra tài chính đảng 285 tổ chức đảng.

Cùng với đó, cấp ủy các cấp đã tiến hành giám sát 258 tổ chức đảng và 366 đảng viên; UBKT các cấp giám sát 243 tổ chức đảng và 310 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm soát tài sản, thu nhập của 220 đồng chí thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý; tiếp nhận, xử lý phản ánh về đảng viên 88 trường hợp, tổ chức đảng 1 trường hợp, giải quyết tố cáo 5 đảng viên...

Qua kết quả kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng và 313 đảng viên; UBKT cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 61 đảng viên.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng Dự phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Nhất trí với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm được xác định đó là: Tập trung hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024, chủ động nắm tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện, kiểm tra, kết luận các trường hợp khi có dấu hiệu vi phạm và xử lý nghiêm theo đúng quy định; Thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tham mưu, ban hành một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, trong đó quan tâm tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch luân chuyển cán bộ trong ngành kiểm tra Đảng tỉnh Hà Tĩnh để tổ chức thực hiện phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm quán triệt, nghiên cứu các văn bản, quy định của Đảng nói chung và về công tác kiểm tra, giám sát nói riêng một cách thiết thực và hiệu quả để thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy định; chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm…

Đặc biệt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy lưu ý trong thời gian chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp, ủy ban kiểm tra các cấp cần xác định vai trò, trách nhiệm của mình, phối hợp thẩm định về công tác cán bộ, đảm bảo đúng và trúng./.

Tác giả: Dương Cẩm

Nguồn tin: dangcongsan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP