Can Lộc

Can Lộc tổ chức diễn tập chiến đấu bảo vệ trị an năm 2014

Huyện Can Lộc vừa hoàn thành diễn tập chiến đấu bảo vệ trị an năm 2014 tại các xã Vĩnh Lộc, Khánh Lộc, Xuân Lộc, Tiến Lộc và Trung Lộc.

Đánh chiếm mục tiêu tại xã Tiến Lộc

Đánh chiếm mục tiêu tại xã Tiến Lộc

Diễn tập chiến đấu trị an năm nay được thực hiện qua 3 giai đoạn, gồm: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; Tổ chức chuẩn bị chiến đấu trị an và phần thực hành chiến đấu trị an. Đồng thời, thực hiện 4 nội dung: Đánh địch bảo vệ làng; Đánh chiếm mục tiêu; Bảo vệ mục tiêu và phòng chống bão lụt.
Thông qua đợt diễn tập nhằm nâng cao trình độ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như nhận thức quân sự cho cán bộ và nhân dân về nhiệm vụ quân sự – quốc phòng địa phương; bồi dưỡng khả năng tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng chiến đấu của lực lượng dân quân xã khi có tình huống xảy ra trên địa bàn.

QUANG ĐẠT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP