Formosa xả thải

Cẩm Xuyên chi trả đợt 4 cho người dân ảnh hưởng sự cố môi trường

Thực hiện hướng dẫn chỉ đạo của UBND Tỉnh về chi trả đền bù thiệt hại sự cố môi trường biển. UBND huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành thống kê triển khai công tác chi trả đợt 4 cho người dân.

Trong đợt chi trả lần này có 4 xã là Cẩm Dương, Cẩm Nhượng, Cẩm Lộc và Cẩm Lĩnh, với 1600 đối tượng và tổng số tiền chi trả 54 tỷ đồng.

Người dân Cẩm Xuyên nhận tiền đền bù sự cố môi trường đợt 4

Để thực hiện tốt việc chi trả, Hội đồng chi trả bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển của huyện đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, quản lý, báo cáo và quyết toán kinh phí bồi thường cho các đối tượng theo đúng quy trình, quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó các phòng, ngành và các cơ quan liên quan thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ trong việc kiểm tra, giám sát số lượng, giá trị thiệt hại trước và sau khi chi trả tại cơ sở.

Các phòng ban ngành liên quan và các xã cũng đã triển khai các bộ phận chuyên môn, cán bộ thôn xóm phối hợp hỗ trợ thực hiện chi trả tiền bồi thường đảm bảo đúng đối tượng, an toàn.

Người dân phấn khởi phối hợp tốt với chính quyền các địa phương trong việc nhận tiền đền bù thiệt hại. Cùng với việc chi trả tiền, huyện Cẩm Xuyên  đã tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng tiền đúng mục đích, có hiệu quả để đảm bảo ổn định đời sống.

Trong đợt 1, 2 và 3, toàn huyện Cẩm Xuyên đã có 8 xã tổ chức chi trả cho trên 4500 người với số tiền 161 tỷ đồng.

Đình Tuấn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP