Tin Hà Tĩnh

244 dự án tại Hà Tĩnh đang chậm tiến độ

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh, địa phương còn 44 dự án đang chậm tiến độ, trong đó có 90 dự án dã thực hiện thủ tục thuê đất và đang triển khai đầu tư xây dựng

Tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Hà Tĩnh ngày 16/12, ông Trần Việt Hà, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho biết địa phương có 294 dự án chậm tiến độ trên 1.400 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trong đó, tỉnh đã tiến hành thu hồi 50 dự án, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư và ra quyết định xử phạt hành chính 88 dự án với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Hiện nay, Hà Tĩnh còn 244 dự án đang chậm tiến độ và được phân theo 4 nhóm: (1) 90 dự án dã thực hiện thủ tục thuê đất và đang triển khai đầu tư xây dựng; (2) 45 dự án đã cho thuê đất nhưng chậm tiến độ kéo dài, không đưa vào sử dụng; (3) 46 dự án chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, chưa được cho thuê đất; (4) 50 dự án chưa được cho thuê đất do vướng mắc quy định 100% đất do nhà nước quản lý tại Nghị định số 148 (ngày 18/12/2020)

Riêng tại Khu kinh tế Vũng Áng có thêm nhóm 13 dự án đầu tư thuê lại đất trong các khu công nghiệp.

Ông Trần Việt Hà cho biết, việc chậm trễ triển khai các dự án nói trên do một số nguyên nhân chính: Năng lực nhà đầu tư hạn chế; công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng còn bất cập, dẫn đến khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, chậm tiến độ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, một số ngành, địa phương chưa thực sự sâu sát trong công tác kiểm tra, giám sát; quy định của pháp luật còn chồng chéo. Ngoài ra, dịch COVID-19 bùng phát cũng là một phần nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

Liên quan đến 50 dự án sử dụng đất chậm tiến độ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cho biết theo quy định tại Nghị định 148, các dự án cho thuê đất đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất thì phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Căn cứ vào quy định này, tỉnh tiến hành kiểm tra và làm việc cụ thể từng dự án, chấm dứt dự án, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Trong trường hợp nhà đầu tư không chấp thuận, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các sở ngành, địa phương để tiếp tục xử lý.

Tác giả: Ngọc Anh

Nguồn tin: kinhtechungkhoan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP