Kinh tế

Thị xã Kỳ Anh: Thu thuế những tháng đầu năm đạt

Là địa bàn trọng điểm về phát triển kinh tế của tỉnh, thị xã Kỳ Anh luôn được kỳ vọng là địa phương mang lại nguồn thu ngân sách lớn. Tuy nhiên, do tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn nên kết quả thu ngân sách đến nay gặp nhiều hạn chế.

Theo báo cáo của Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh trong tháng đầu năm 2017 thị xã Kỳ Anh chỉ thu được hơn 14,6 tỷ đồng đạt 3% kế hoạch dự toán giao và bằng 35 % so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân là do tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn sụt giảm khiến cho việc thu ngân sách gặp khó khăn. Đặc biệt một số nguồn thu lớn nhưng đạt thấp như thu ngoài quốc doanh chỉ đạt hơn 8 tỷ đồng. Trong khi đó kế hoạch tỉnh giao là hơn 126 tỷ đồng. Thu doanh nghiệp nước ngoài chỉ đạt hơn 1 tỷ đồng trên kế hoạch tỉnh giao 39 tỷ. Cấp quyền sử dụng đất đạt hơn 720 triệu trên kế hoạch 125 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu 480 tỷ đồng thu ngân sách năm 2017, Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh đã tập trung các giải pháp chống thất thu, đẩy mạnh kiểm tra tại các  doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao.

Rà soát các nhà thầu ngoại tỉnh cũng như công trình phát sinh trên địa bàn để quản lý, công khai thông tin doanh nghiệp không nộp thuế đúng hạn trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trong thu hồi nợ thuế.v.v.

Minh Giang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP