Hà Tĩnh: Số liệu ‘trên trời rơi xuống’ quanh cầu treo 3,5 tỷ

Thực tế đã chứng minh, con số 500 lượt người qua cầu Khe Tây (Vũ Quang, Hà Tĩnh) một ngày đêm là hoàn toàn không có căn cứ. Số liệu này do xã Sơn Thọ và các ban ngành liên quan “tự nghĩ ra”. Và ngay cả danh sách 42 hộ dân hưởng lợi từ việc xây cầu cũng có những bất thường.

Nghị định “trên trời rơi xuống”!

Việc mới đây Chính phủ ban hành nghị định 145/2013 thoạt nghe có vẻ như hướng đến mục tiêu chống lãng phí, đề cao lối sống văn hóa, văn minh…, nhưng nếu xem xét kỹ thì có nhiều điều không ổn.

TOP