Thành Ủy làm việc với Ban quản lý chợ Hà Tĩnh về chuyển đổi mô hình quản lý

Ban quản lý chợ Hà Tĩnh hiện quản lý 4 chợ gồm: Chợ Trung tâm, Chợ giết mổ gia cầm, chợ Bắc Hà và chợ Cầu Đông. Riêng chợ Trung tâm có hơn 1.700 hộ kinh doanh buôn bán. Thực hiện Quyết định 24 của UBND tỉnh về chuyên đổi mô hình quản lý chợ, thời gian qua, Ban quản lý chợ Hà Tĩnh đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền thành phố xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quảng lý tại chợ Cầu Đông, Bắc Hà và đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, phương án chuyển đổi mô hình tại chợ Trung tâm.

TOP