Tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng cơ sở Formosa

Xác định công tác đảm bảo an toàn PCCC là nhiệm vụ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, từ ngày 20 đến ngày 23/01/2015, Công ty TNHH Hưng nghiệp Gang thép Formosa Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC& CNCH – Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC & CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở.

TOP