Gần 28 m3 gỗ bị lâm tặc ‘đốn hạ’ tại Khu bảo tồn Kẻ Gỗ

Sau khi các cơ quan báo chí lên tiếng, các ngành chức năng của tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc kiểm tra và đã phát hiện gần 28 m3 gỗ cây ngã các loại (46 gốc cây) nằm rải rác ở rừng đầu nguồn thuộc địa bàn xã Kỳ Thượng (Kỳ Anh) và Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên) do Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Kẻ Gỗ quản lý.

TOP