Huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thiếu tiêu chuẩn

Bà Nguyễn Thùy Phong (SN 1986), Trưởng phòng Kế hoạch-Dân số và Truyền thông GDSK vừa được Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện này. Việc bổ nhiệm khiến dư luận xôn xao chuyện vị này chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn với Quyết định 3887/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của UBND Hà Tĩnh.

TOP