Giáo dục - Đào tạo

Sinh viên Trường ĐH Hà Tĩnh thực tập du lịch, lữ hành tại Thái Lan

Ngày 15/2, thực hiện chủ trương quốc tế hóa giáo dục và đào tạo gắn kết với thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học, Trường Đại học Hà Tĩnh đã cử 36 giảng viên và sinh viên sang thực tập du lịch, lữ hành tại Thái Lan.

Trong thời gian thực tập tại Thái Lan, sinh viên của trường sẽ được học tiếng Thái Lan tại trường Đại học Nakhonphanom.

Giảng viên của trường Đại học Nakhonphanom sẽ tham gia hướng dẫn các sinh viên thực hiện các nghiệp vụ du lịch, lữ hành, các nghiệp vụ khách sạn, nhà hàng trước khi đưa các em tới thực tập tại các cơ sở thực hành, thực tế tại Thái Lan.

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ – Hiệu trưởng nhà trường đã trực tiếp tiễn các sinh viên lên đường, giao nhiệm vụ cho giảng viên và sinh viên. Hoạt động thực tập này sẽ góp phần quan trọng trong việc quốc tế hóa giáo dục, hoàn thiện chương trình đào tạo của Trường Đại học Hà Tĩnh theo hướng tích hợp, liên thông, hướng nghiệp, cơ động, linh hoạt.

Minh Chính

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP